Redukcijski ventil s dva montirana manometra,
integriranim sigurnosnim ventilom i zapornim
ventilom.

Za acetilen (radni tlak 0 – 1,5 bara) sa stremenastim priključkom
(isporučuje se također za sve navedene plinove u tabeli)
Izvedba kao gore ali:
Art. 5160/20 – za radni tlak do 20 bara
Art. 5160/40 – za radni tlak do 40 bara
Art. 5160/60 – za radni tlak do 60 bara