Normalni rukohvat za zavarivanje, komplet sa 8 zamjenjivih uložaka za zavarivanje (sastoji se od Art. 3601, 3611-3618)