Mali redukcijski ventil s dva montirana manometra

uključujući gumene zaštitne kapice i sigurnosni ventil.

Zbog svog zbijenog i kompaktnog oblika prikladan

je u prvom redu za male boce

Art. 6700-O za kisik (radni tlak 0 – 8 bara)