Mali redukcijski ventil s dva montirana manometra

uključujući gumene zaštitne kapice i sigurnosni ventil.

Zbog svog zbijenog i kompaktnog oblika prikladan

je u prvom redu za male boce

Art. 6700-A za acetilen (radni tlak 0 – 1,5 bara)

(isporučuje se također za sve plinove)