Uložak za rezanje isporučuje se također za propan Art. 4501-P s kompletom sapnica za rezanje za propan Art.4520-P, koji se sastoji od Art.4521-P (3-20mm), 4522-P (20-40mm), 4523-P (40-60mm)