Laki rukohvat (275g) od tlačne mjedi

Laki rukohvat od tlačne mjedi, poniklan,sa crvenom plastičnom oblogom i spojnim nastavcima za crijeva 5 ili 6mm. Ovaj rukohvat odgovara svim ulošcima za zavarivanje, rezanje i zagrijavanje koji su dalje navedeni(promjera 14mm)