Laki uložak za rezanje sa zakočivom polugom kisika