Kompletna garnitura za zavarivanje i rezanje u metalnom kovčegu (sastoji se od Art. 3601, 3611-3618, 4400-A, uključujući čistač sapnica i univerzalni ključ)