Kompletna oprema za zavarivanje i rezanje s redukcijskim ventilima (sadržaj kao u Art. 3644 te dodatno po jedan redukcijski ventil za kisik Art. 5100-O i za acetilen Art. 5100-A, plinski upaljač i zavarivačke naočale)