GARANT sapnice za rezanje, s miješanjem

plinova, za propan, dvodjelne, vanjska

sapnica od bakra, nutarnja sapnica od mjedi

Art. 4731 Područje rezanja 3 – 10 mm

Art. 4732 Područje rezanja 10 – 25 mm

Art. 4733 Područje rezanja 25 – 50 mm

Art. 4734 Područje rezanja 50 – 100 mm

Art. 4735 Područje rezanja 100 – 150 mm

Art. 4736 Područje rezanja 150 – 200 mm

Art. 4737 Područje rezanja 200 – 300 mm