GARANT sapnice za rezanje, s

miješanjem plinova, za acetilen

Art. 4711 Područje rezanja 3 – 10 mm

Art. 4712 Područje rezanja 10 – 25 mm

Art. 4713 Područje rezanja 25 – 50 mm

Art. 4714 Područje rezanja 50 – 100 mm

Art. 4715 Područje rezanja 100 – 150 mm

Art. 4716 Područje rezanja 150 – 200 mm

Art. 4717 Područje rezanja 200 – 300 mm