Ovi visokoučinski plamenici za rezanje su bez ubrizgavača tj. mješanje plinova obavlja se u sapnici za rezanje. Plamenici su stoga u najvećoj mogućoj mjeri sigurni od povratnog plamena i mogu se primjeniti sa svim gorivim plinovima (acetilen, propan, zemni plin); jedino se sapnice moraju zamjenjivati. Plamenici su koncipirani za visoko opterećenje i u prvom redu su prikladni za trajni pogon.

Plamenici za rezanje GARANT robusni su po konstrukciji, lijepo oblikovani, od nehrđajućih čeličnih cijevi, područje rezanja do 300 mm. Poluga kisika za rezanje s blokadom položaja, ukupna dužina uključujući držak 500 mm, glava 100°.

Mogućnost isporuke do dužine 2000mm.