Glave plamenika od čelika za jak i voluminozan plamen, nutarnji priključni navoj G1/4” (za razne radove kao: zagrijavanje, odleđivanje, obradu asfalta, predgrijavanje izradaka itd.)

Art. 6030 Promjer 30 mm, potrošnja plina 300 g/h

Art. 6031 Promjer 40 mm, potrošnja plina 700 g/h

Art. 6032 Promjer 50 mm, potrošnja plina 1150 g/h

Art. 6033 Promjer 60 mm, potrošnja plina 1750 g/h

Art. 6034 Promjer 70 mm, potrošnja plina 2400 g/h